Reisinformatie

Het geven van fooien

Fooien geven op vakantie in Costa Rica

Het geven van fooien

Duurzam Toerisme

Submenu

Gerelateerde Links

Fooien geven is op de een of andere manier een lastige zaak. Mensen voelen zich er soms ongemakkelijk bij en weten niet wat gebruikelijk is om te geven.

Dat is jammer want het geven van een fooi die hoort bij de dienst die geboden is zou juist moeten leiden tot een goed gevoel aan beide kanten: aan de gever omdat hij door middel van generositeit iets extra’s kan doen voor degene die hem geholpen heeft een stukje van zijn vakantie te veraangenamen (en het geeft een prettig gevoel het idee te hebben genereus te zijn). En aan de ontvanger omdat hij zijn service gewaardeerd en beloond ziet.

Ik laat hier even buiten beschouwing het ‘systeem’ van fooien geven: In Costa Rica zijn de lonen met name voor dienstverleners die niet of nauwelijks geschoold zijn (chauffeurs, kamermeisjes, tuiniers, keukenpersoneel) erg laag. Voor hen is de fooi die zij krijgen een substantiele aanvulling op hun inkomen, waarvan vaak meerdere gezinsleden profiteren. De vraag of het niet onrechtvaardig is dat deze mensen zo weinig verdienen en dat het niet praktijk zou moeten zijn dat het aan de generositeit van toeristen moet worden overgelaten om hun een normaal inkomen te verzorgen, laat ik hier buiten beschouwing.  Het systeem kunnen U en ik niet snel veranderen.

Aan wie geef je fooien?
Op je reis door Costa Rica wordt je verwacht een fooi te geven aan mensen die in de toeristensector werken, zoals  gidsen die je een rondleiding hebben gegeven, chauffeurs, kapiteins tijdens de bootexcursie, de kofferdragers en de tassensjouwers bij het hotel. Je geeft geen fooi aan mensen die niet in de toeristensector werken: chauffeurs bij lijndiensten, taxichauffeurs, personeel in de supermarkten etcetera.

Wat geef je aan fooien?
Bij het geven van fooien moet je proberen genereus te zijn zonder met geld te gaan smijten. Stel bijvoorbeeld dat je een groepsreis maakt en de reisleider geeft aan dat een gemiddelde fooi van een chauffeur $1-1.5 per persoon per dag is, en gesteld dat je 7 dagen met hem op stap bent geweest, dan getuigt het van generositeit om zo’n bedrag naar boven toe af te ronden en tussen de $10 en $15 per persoon te geven (mits hij zijn werk naar tevredenheid gedaan heeft uiteraard). Bij het geven van een fooi zou generositeit de leidraad moeten zijn.

Wat zijn ‘normale’ bedragen om te geven?
Hier volgen enkele richtlijnen:
Een kofferjongen geef je ongeveer $1 per koffer
Kamermeisjes $1 per persoon per dag dat je in een hotel verblijft.
In de restaurants wordt meestal al bedieningsgeld van 10% berekend: als je tevreden bent geef je bijvoorbeeld het wisselgeld terug en als dat erg weinig is.

Wat algemene tips:

Als je een fooi geeft vermijd om kleingeld te geven (munten van 5 tot 100 colones). Het geeft de ontvanger eerder het gevoel dat je van je kleingeld af wil dan dat hij een beloning krijgt. Een muntstuk van 500 colones (± $1) kan wel, maar beperk je verder tot papiergeld.

Geef de fooi als het kan persoonlijk; overhandig het niet alsof het een transactie betreft maar laat je waardering ook in woord, en als dat niet lukt, in gebaar blijken.

Neem als je de uitgaven van je vakantie plant een bedrag voor fooien in je budget op. Dat voorkomt een naar gevoel als je door je vakantiebudget heen bent en het komt aan op het geven van een fooi.

Twitter

Vind ik leuk

Adverteren