Klimaatvriendelijk Reizen

Klimaatvriendelijk Reizen

Klimaatvriendelijk Reizen

Duurzam Toerisme

Submenu

Gerelateerde Links

 

Een nieuw Costaricaans project geeft reizigers de mogelijkheid de schadelijke effecten te compenseren die hun vlucht naar Costa Rica met zich meebrengt. Het project heet: Amigable con el cambio climatico (Vriendelijk voor het klimaat).
CostaRicaVirtualGuide steunt dit project van harte. Het pakt de zaken namelijk serieus aan en is simpel en concreet.

Het idee achter klimaatvriendelijk reizen.

Toerisme naar Costa Rica (dat wij graag stimuleren) brengt ook schadelijke effecten voor het milieu met zich mee. De meeste toeristen komt per vliegtuig naar Costa Rica. Vliegtuigen stoten grote hoeveelheden kooldioxide uit en behoren daardoor tot de meest vervuilende vervoermiddelen. Koodioxide is de belangrijkste veroorzaker van het veelbesproken broeikaseffect.

Het idee van de organisatie Amigable con el cambio climatico is simpel en concreet: er worden bomen geplant in Costa Rica om de uitstoot van (in dit geval) vliegtuigen uit Europa te compenseren. Bomen hebben namelijk de eigenschap om de schadelijke kooldioxide op te nemen en om te zetten in onder andere zuurstof.

De organisatie heeft berekend hoeveel koolstofdioxide een vliegtuig uitstoot en hoeveel koolstofdioxide een boom opneemt gedurende de jaren dat hij tot wasdom komt. Zo is het precies te berekenen hoeveel bomen 1 persoon zou moeten planten om ‘klimaatneutraal’ naar Costa Rica te reizen.

 

 

Hoe kan je zelf deelnemen?

Stel: je reist naar Costa Rica. Voor een vliegreis tussen Europa en Costa Rica is berekend dat 4 bomen ‘jouw’ aandeel aan de CO2-uitstoot opneemt die het vliegtuig veroorzaakt waar je mee reist. Door een sticker te kopen zorg je ervoor dat er in jouw naam 4 bomen geplant worden. Dat doet de organisatie MiArbolito. Iedere week organiseren zij een bomen plantdag. Dat gebeurt op ‘strategische’ plekken; bijvoorbeeld daar waar de waterhuishouding bedreigd wordt of in biologische corridors, die tot doel hebben natuurgebieden met elkaar te verbinden.
De bomen worden drie jaar lang verzorgd. Dat gebeurt omdat de eerste drie jaar de meest kwetsbare levensfase van de boom zijn. Bij wet is het verboden bomen te kappen die drie jaar zijn of ouder.
Op de website van Vriendschappelijk voor het Klimaat worden de resultaten en foto’s gepubliceerd van de ‘plantdagen’. Ook komt je naam te staan op de lijst deelnemers aan het project. Het certificaat wordt je overigens per e-mail toegestuurd.

Door een certificaat te kopen kun je jouw steentje bijdragen aan een leefbare toekomst!
Lees op www.friendsoftsc.org
meer over dit project.

Mocht je vragen hebben aarzel dan niet een vraag te stellen via ‘Stel een vraag aan je Virtuele Gids’ op de homepagina.

(Amigable con el cambio climatico werkt samen met verschillende Costaricaanse organisaties: MiArbolito organiseert het planten van bomen, Universidad Nacional geeft wetenschappelijke dekking aan het project, AyA, het Costaricaanse instituut dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer zorgt voor het onderhoud van de geplante bomen, de CCT, een belangrijke natuurbeschermingsorganisatie, en tot slot de Control Union, een internationale organisatie die zorgt voor de certificering, dwz controleert of wat Amigable con ... zegt ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt)

 

Twitter

Vind ik leuk

Adverteren